Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Kimlik Belgesi/Pasaport/Mavi Kart

2- Lise Diploması (Noterden veya Eğitim Müşavirliğinden onaylı Türkçe tercümesi olacak şekilde)

3- Lise Not Belgesi/Transkript 

4- Pasaport

5- TR-YÖS veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarınca yapılmakta olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Sonuç Belgesi

 

Not: Yukarıda belirtilen evrakları pdf olarak Uluslararası Öğrenci Başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Eksik ya da hatalı evrak yüklemeleri geçersiz sayılacaktır.