Başvuruda istenilen Belgeler

1. Kimlik Belgesi/Pasaport/Mavi Kart

2. Lise Diploması (Noterden veya Eğitim Müşavirliğinden onaylı Türkçe tercümesi olacak şekilde)

3. Lise Not Belgesi/Transkript 

4. Pasaport

Not: Yukarıda belirtilen evrakları pdf olarak Uluslararası Öğrenci Başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Eksik ya da hatalı evrak yüklemeleri geçersiz sayılacaktır.