Kayıtta İstenen Belgeler, Kayıt Yeri ve Tarihi

ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Ortaöğretim (Lise)Diplomasının aslı
 • Ortaöğretim (Lise) Diplomasının noter veya eğitim müşavirliğinden onaylı Türkçe tercümesi
 • Pasaport fotokopisi (Geçerlilik tarihinin ve son giriş mührünün yer aldığı sayfalar dahil) (Pasaportun aslı ibraz edilecektir.)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, arkası beyaz fonlu, 5×6 boyutunda)
 • İkamet izin kartı fotokopisi (varsa)
 • Transkript/Not döküm belgesinin aslı
 • Uluslararası sınav sonuç belgesi (Asıl belge) OMÜ-YÖS, SAT,  ABİTUR, GCEAL, BAKALORYA vb.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Daire Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı
 • Öğrenci katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz
 • Öğrenim katkı paylarını, Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da ATM üzerinden Öğrenci Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri hakkındaki detaylı bilgi için Tıklayınız. Öğrenci numaranızı öğrenmek için Tıklayınız.
 • Varsa Türkçe Yeterlilik Belgesi
 • Uyruğundan birisi T.C Olan (Sonradan T.C. Vatandaşlığı kazanan) çift vatandaşlık hakkına sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Onaylı davet mektubu
 • Türkiye Burslusu öğrenciler için burs protokolü
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne kayıt yaptıracak uluslararası öğrenciler için; Türkiye’deki tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu (heyet raporu) Raporda ilgili bölüme kayıt yapılmasında bir sakınca olmadığı açıkça belirtilmelidir. (Örneğin; “Havacılık Yönetimi’’ bölümüne kayıt yaptırmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur.”)

*Yerleşenlerin Kayıt Tarihi ve Kayıt Yeri;  13 Temmuz – 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü Uluslararası Öğrenci Ofisinde şahsen yapılacaktır.

İL GÖÇ İDARESİ İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER (İkamet İzni Başvuru İşlemleri İçin)

 • Başvuru formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) adresi üzerinden evrak online olarak doldurulacak çıktısı alındıktan sonra imzalanacak ve diğer evraklarla birlikte üniversitenin ilgili birimine teslim edilecektir. Detaylar İçin
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, arkası beyaz fonlu, 5×6 boyutunda) (4 Tane fotoğrafınız ICAO Standartlarına uygun ve Biyometrik olması zorunludur. Detaylı bilgi için Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir. )
 • 4 adet biyometik fotoğrafı birbirinden ayrı olacak şekilde getiriniz , 4 adet fotoğrafı birbirine bitişik şekilde getirmeyiniz.
 • Pasaport fotokopisi (Geçerlilik tarihinin ve son giriş mührünün yer aldığı sayfalar dahil) (Pasaportun ilk sayfası , vize (varsa ) ve Giriş damgalarının her biri ayrı sayfada olacak şekilde getiriniz, fotokopileri tek sayfa içerisinde getirmeyiniz. Evraklarınızı Üniversiteye teslim edeceğiniz zaman pasaportunuzun aslı yanınızda olmak zorundadır. Başvuru sırasında herhangi bir nedenden dolayı pasaportu yanında olmayan öğrencilerimiz yanlarında pasaportlarının noter onaylı fotokopisini getirmek zorundadır. E-ikamet başvurusu sırasında beyan ettiğiniz pasaportunuzu değiştirdiyseniz( Yeni pasaport aldıysanız ) eski pasaportunuzun ve yeni pasaportunuzun ilgili fotokopilerini de ( ilk sayfaları, vize sayfaları , giriş damgaları) getirmek zorundasınız.)
 • Vize fotokopisi (varsa)
 • İkamet izni kartı fotokopisi (varsa)  (İkamet izni kartınızın önlü – arkalı fotokopisi (ikamet izni kartınız yoksa bu maddeyi dikkate almayınız.) Örnek için tıklayınız.)
 • Öğrenci Belgesi/Türkçe Öğrenme Kursu Belgesi (Muhtemel mezuniyet tarihini içerir şekilde E-imzalı/imzalı ve Kaşeli/Mühürlü)
 • İkamet İzni Kart Bedeline İlişkin Ödeme Makbuzunun Aslı (2021 yılı Kart bedeli olan 125 TL ödenir. Ödemeler 9207 kodu ile Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası ve vergi dairelerinden yapılabilmektedir.)
 • Adres bilgilerini gösterir yazılı belge ( Yurtta kalıyor ise e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli yurt belgesi, kira sözleşmesi ile kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi)
 • Sağlık Sigortası (Öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Genel Sağlık Sigortası’na başvurabilir veya özel sağlık sigortalarından birine sahip olması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası’na başvuru yapacak olan öğrenciler bununla ilgili bir belge imzalayarak SGK’dan alınacak sigorta belgelerini daha sonra [email protected] mail ortamına iletebilirler.) Detaylar için 
 • 18 yaşından küçükler için (E-İkamet sisteminden başvuru yaptığı tarih itibariyle) Muvafakatname* (Yabancının anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir)Eğer 18 yaşından küçük yabancı öğrenci Türkiye’ye vize ile giriş yaptı ise ilgili belgeler gerekmemektedir ( E-vize hariç ).– Doğum Belgesi; Doğum belgesi Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.– Ebeveynin Muvaffakanamesi; Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname aranır .[Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.Doğum Belgesi* (Yabancının kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda istenir)
 • Gelir beyanı**(Başvuru Formunda beyan edilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda belgelenir.) (İlgili belgenin örneği için Tıklayınız., Çıktısını aldığınız formu doldurduktan sonra imzalayınız.  

İkamet İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular