Uluslararası Öğrenciler İçin İkamet İzni Hakkında Gerekli Bilgiler

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran önlisans, lisans ve lisansüstü uluslararası öğrenciler, “Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne” “İkamet İzin Belgesi” için başvururlar. Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuran öğrenci adaylarından başvuruları olumlu değerlendirilenler için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ikamet izni belgesi basılarak Üniversiteye gönderilir.