Kabul Edilen Sınav (YÖS) Listesi

2023-2024 Eğitim/Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Alımlarında;

ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS Sonucu veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen ve aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurumlarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Sonuçları dikkate alınacaktır.

1-Atatürk Üniversitesi (Erzurum) 9-  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi (İstanbul)
2-Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 10-İnönü Üniversitesi (Malatya)
3-Çukurova Üniversitesi (Adana) 11-Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
4-Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 12-Marmara Üniversitesi (İstanbul)
5-Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 13-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
6-Ege Üniversitesi (İzmir) 14-Uludağ Üniversitesi (Bursa)
7-Fırat Üniversitesi (Elazığ) 15-Sakarya Üniversitesi (Sakarya)
8-İstanbul Üniversitesi (İstanbul)