Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Açıklama

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Sağlık Sigortası ile ilgili işlemleri Samsun SGK’da (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptırabilirsiniz

Derse kayıt/kayıt yenileme işlemini yapmayan, izin alan (kayıt donduran), ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin listesi her dönem İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne iletilir ve bu öğrencilerin oturma izni iptal edilir. Bu nedenle, bu durumdaki öğrenciler, izin aldıktan, mezun olduktan veya ilişiği kesildikten sonra maksimum 15 gün içerisinde ülkeyi terk etmek veya harçlı ikamet almak üzere İl Göç İdaresi’ne başvurmak zorundadır. Aksi takdirde yasal işlem uygulanır. Öğrencilerin; Üniversiteden ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri” iptal edilmektedir.